SMT 624 Supra 百页碟 针对 不锈钢, 钢

等级 Supra
磨蚀性
使用寿命
应用领域
不锈钢
特征
颗粒类型 锆刚玉
圆盘 玻璃布
规格 12°拱形
优点:具有磨蚀性切削性能的同时保证较高的打磨舒适度 - 通用于钢材和不锈钢领域要求较高的打磨任务 - 在性能强劲的角磨机上研磨去除量最大
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm /mm 模型 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型 结构型式 产品编号
100
直径
16
P
模型
36
颗粒
80
Vmax
15.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322758
产品编号
100
直径
16
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
15.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322759
产品编号
100
直径
16
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
15.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322760
产品编号
100
直径
16
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
15.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322761
产品编号
100
直径
16
P
模型
120
颗粒
80
Vmax
15.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322762
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
36
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322764
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322765
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
50
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322766
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322767
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322768
产品编号
115
直径
22,23
P
模型
120
颗粒
80
Vmax
13.300
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322769
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
36
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322771
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322772
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
50
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322773
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322774
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322775
产品编号
125
直径
22,23
P
模型
120
颗粒
80
Vmax
12.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322776
产品编号
150
直径
22,23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
10.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322778
产品编号
150
直径
22,23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
10.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322779
产品编号
150
直径
22,23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
10.200
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322780
产品编号
180
直径
22,23
P
模型
36
颗粒
80
Vmax
8.500
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322782
产品编号
180
直径
22,23
P
模型
40
颗粒
80
Vmax
8.500
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322783
产品编号
180
直径
22,23
P
模型
60
颗粒
80
Vmax
8.500
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322785
产品编号
180
直径
22,23
P
模型
80
颗粒
80
Vmax
8.500
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322786
产品编号
180
直径
22,23
P
模型
120
颗粒
80
Vmax
8.500
许用rpm
CS 461 X
磨料 类型
拱形
结构型式
322787
产品编号