KM 615 小型千页轮 针对 不锈钢

应用领域
不锈钢
特征
粘结剂 人造树脂
颗粒类型 刚玉
优点:多重粘结剂,可进行冷磨 - 应用于不锈钢时研磨去除量更大
粒度范围
16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000
重置过滤器
直径/mm 宽度/mm 柄部直径/mm 颗粒 Vmax m/s 许用rpm 磨料 类型 产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253610
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
120
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253611
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253615
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253616
产品编号
50
直径
20
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
15.200
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253617
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253618
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
60
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253619
产品编号
30
直径
10
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
25.400
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253620
产品编号
40
直径
20
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
19.000
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253621
产品编号
60
直径
30
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
12.700
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253623
产品编号
80
直径
40
宽度
6
柄部直径
80
颗粒
40
Vmax
9.500
许用rpm
CS 410 X
磨料 类型
253624
产品编号